pestikol-logo-white

Deratyzacja

Celem deratyzacji jest zwalczanie wszelkiego rodzaju szkodników np. myszy lub szczurów za pomocą środków chemicznych, biologicznych i fizycznych. Pierwszym krokiem deratyzacji jest identyfikacja szkodnika, oszacowanie jego liczebności, a następnie dobranie i wdrożenie odpowiednich środków jego zwalczania. Niezbędny element stanowi również profilaktyka, dlatego w ramach usług przekazujemy metody prewencji oraz zapobiegania nawrotowi potencjalnych intruzów.
Do najczęściej stosowanych przez nas metod deratyzacji należą:
  • metoda chemiczna
Ten rodzaj deratyzacji polega na aplikowaniu substancji chemicznych w obszarach, gdzie występują szkodniki. Bezpieczeństwo działania jest priorytetem, dlatego wszelkie trutki są umieszczane w odpowiednich karmnikach.
  • METODA fizyczna
Deratyzacja metodą fizyczną polega na rozmieszczeniu m.in. odpowiednich chwytaczy, pułapek sprężynowych oraz klejowych. Po określeniu wielkości populacji należy przeanalizować główne miejsca występowania szkodnika. Następnie na konkretnym obszarze umieszczane są substancje wabiące, które będą miały go przyciągnąć. Na dobór trutek składa się m.in. gatunek, źródło pokarmu oraz miejsce występowania intruza.